بازاریاب تعمیرات کارتخوان

بازاریاب تعمیرات کارتخوان شخص حقیقی یا حقوقی است که بصورت مستقل یا به صورت زیرمجموعه یکی از نمایندگان اقدام به جذب پروژه تعمیرات جهت نمایندگان پوز یار نماید.

به ازای هر ثبت در فرم پذیرش تعمیرات کارتخوان مبلغ 10000 تومان جهت کارمزد بازاریابی به شخص ثبت کننده پرداخت می گردد به شرطی که شرایط زیر را داشته باشد

  • حتما فرم ثبت پذیرش به درستی و بر اساس امکانات و توانمندی تعمیرگاه مربوطه با درج کد بازاریابی اختصاصی شما تکمیل شده باشد.
  • مبلغ پذیرش از طرف بازاریاب طبق تعرفه دریافت و به حساب پوزیار واریز شده باشد.
  • فرم پذیرش از واحد پذیرش دریافت و به شخص متقاضی ارسال گردد.کارمزدها بر اساس فرم پذیرش و رسید واریز وجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بدیهی است عدم وجود هر یک از شرایط فوق موجب عدم شناسائی کاربر و عدم پرداخت حق بازاریابی خواهد بود.

کارمزد های بازاریابی با مبلغ حداقل 100 هزار تومان پرداخت خواهد شد و تا نرسیدن به این مبلغ قابل پرداخت نخواهد بود.

پرکردن فرم زیر به منزله پذیرفتن شرایط فوق می باشد و پس از تائید واحد مربوطه کد اختصاصی شما جهت شروع به فعالیت صادر خواهد شد.

درج این کد اختیاری است.بازاریاب می تواند مستقل یا عضوی از یک نماینده باشد.محدودیتی وجود ندارد.
جهت واریز کارمزد ها
ثبت درخواست در لیست انتظار با وارد کردن ایمیل خود در فرم زیر ، هر زمان کالای مورد نظر شما در دسترس باشد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.